Doel

Otterlo is een dorp waar de mensen wonen en dat toeristen trekt vanwege haar grote natuurwaarde.  Een groot deel van het leef genot en de werkgelegenheid is afhankelijk van de natuurwaarde van het dorp. De afgelopen jaren is de natuur in en rondom Otterlo belangrijk gekrompen. Dit moet een halt worden toegeroepen.

Wij willen de huidige natuur in Otterlo behouden

De afgelopen jaren zijn de grenzen van bebouwing van Otterlo verder opgeschoven. Dit lijkt een onomkeerbaar proces, waardoor het karakter van Otterlo ernstig wordt aangetast.

 • Wij zijn voor het behoud van de natuur en de natuurbeleving van de Onderlangs. Wij willen het oude voetbalveld teruggeven aan de natuur
 • Het aanzicht van Otterlo wordt in belangrijke mate bepaald door haar unieke zandpaden. Wij willen verdere aantasting en belasting van deze zandpaden voorkomen

Wij willen de verdwenen natuur voor Otterlo terughalen

De afgelopen jaren is veel natuur in en rondom Otterlo verdwenen door het plaatsen van hekken en het toestaan van stenen bebouwing aan de Zanding.  Hierdoor is de kans dat (groot) wild wordt gespot zeer klein geworden

 • Het voor Otterlo en haar toeristen vrij betreedbare deel van het grondgebied is de afgelopen jaren met 100 hectare afgenomen. Hierdoor zijn wandelroutes afgesloten en is het grootste deel van het bos – bijvoorbeeld het jeneverbessenbos – niet bereikbaar. Wij willen dat alle hekken rondom Otterlo verdwijnen
 • Wij willen weer dat inwoners en recreanten een goede kans hebben om tijdens een wandeling groot wild te treffen

Wij willen de natuur inzetten om de leefbaarheid voor de Otterlo-ers te verbeteren

 • Wij willen dat Otterlo interessant blijft voor recreatie en toerisme. Dit zorgt voor de lokale werkgelegenheid. Daarnaast levert Otterlo jaarlijks de helft van de toeristenbelasting voor de gemeente Ede (ruim € 250.000). Wij willen dit niveau handhaven
 • Wij zijn voor de nieuwbouw van een MFC inclusief nieuwe sporthal en willen zorgen voor natuur compenserende maatregelen om de verhuizing van de sporthal waar te maken
 • Wij willen de verbinding met de natuur voor alle Otterlo-ers verbeteren. Hiertoe zullen wij samen met de Erica-school een natuureducatie programma opzetten
 • Wij willen de gemeenschapszin bevorderen door samen met bestaande milieugroepen vrijwilligersprojecten te organiseren gericht op natuurbehoud

Onze korte-termijn doelstellingen zijn

 • Behoud van Onderlangs voor de natuur en natuurbeleving
 • Compenserende natuurmaatregelen te treffen (voor o.a. de vleermuizen) die noodzakelijk zijn om de verhuizing van de sporthal mogelijk te maken
 • Voorbereidingen te treffen om het Otterlose Bos weer toegankelijk te maken voor de inwoners en bezoekers van Otterlo