Over ons

Natuurlijk Otterlo is als werkgroep ontstaan in 2016 en omgezet in een stichting in 2017.

Na onze oprichting was onze primaire focus om de kwetsbare natuur op de Zandingsheide te behouden en te verbinden met het oude voetbalveld aan Onderlangs en het Paasvuurveld.

Met de uitvoering van de plannen daarvoor (zie bijlage) kan na het sluiten intentieovereenkomst (zie bijlage) tussen de gemeente, Otterlo’s Belang en Natuurlijk Otterlo en het definitieve bestemmingsplan Weversteeg, op korte termijn een start worden gemaakt.

Daarnaast zetten wij ons in om een open dialoog met het dorp een gemeenschappelijke lange termijn visie te ontwikkelen over hoe het dorp en buitengebied zich tot 2040 moet ontwikkelen: leven, wonen, werken in harmonie met de natuur.

Zelf komen we met concrete plannen voor natuurherstel en -ontwikkeling en gaan graag in gesprek met betrokken inwoners en bedrijven over de wijze waarop we dit in goede harmonie kunnen bereiken.

We zijn blij met het gebiedsproces dat de gemeente Ede is gestart voor Otterlo en zetten ons in om gezamenlijk met de Otterlo-ers de richting te formuleren waar het dorp zich naar toe ontwikkeld. Alleen wanneer we daar met elkaar een goed beeld van hebben, kunnen er verstandige keuzes gemaakt worden over actuele korte termijn vraagstukken. (foto)