Activiteiten

Wij bieden hulp

U kunt contact met ons opnemen wanneer u een concreet idee heeft, maar ook wanneer u nadere uitleg wilt over belangrijke natuurwaarden en natuur wet- en regelgeving.

Daarnaast merken wij dat tijdens de gesprekken die wij voeren suggesties of aanbiedingen worden gedaan  die relevant zijn voor anderen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzame verdienmodellen voor natuurinclusieve bedrijfsmatige activiteiten. Wij willen graag verbindingen tot stand brengen en aanbod en vraag bij elkaar brengen. Wanneer u een specifieke behoefte heeft die is gerelateerd aan onze droom van leven, wonen, werken in de natuur dan vernemen wij die graag en zullen nagaan of  wij een verbinding kunnen leggen.

Wanneer u meer wilt weten over de natuur over het cultuur landschap in Otterlo dan kunt u een verzoek indienen voor een rondleiding. Bij voldoende animo zullen wij deze organiseren.