Onze Droom voor Otterlo

Onze Droom voor Otterlo: wonen, werken en recreëren in harmonie met de natuur

Foto

Als Natuurlijk Otterlo willen we graag vooruit met ons dorp. In ons toekomstbeeld gaan het dorpsbelang en het natuurbelang hand in hand. De omgeving van Otterlo herbergt zeldzame flora en fauna en kent daardoor zeer belangrijke natuurwaarden. Otterlo kent ook een fantastische natuurbeleving zoals haar inwoners altijd al wisten en de (dag-) recreanten in grote getale hebben ontdekt.

Wij willen graag dat de toekomstige ontwikkeling van ons dorp in harmonie plaats vindt. Met de natuur als vertrekpunt moet Otterlo ook een goede plek zijn om gezond te wonen, te werken en te recreëren: een vitaal dorp te midden van vitale natuur

Herstel natuurwaarden Zandingsheide noodzakelijk

Foto

Mede door de toegenomen recreatiedruk en de stikstofcrisis is het noodzakelijk de natuurwaarden op de Zandingsheide met concrete maatregelen te herstellen. Deze herstelmaatregelen zijn ook onlosmakelijk verbonden aan de afgifte van de vergunning voor de bouw van de Weversteeg en dienen met prioriteit te worden uitgevoerd. Concrete maatregelen om de recreatiedruk op dit gebied met kwetsbare populaties zadelsprinkhanen en nachtzwaluwen te doen afnemen zijn: het afsluiten van de mountainbikeroute door dit deel, het verbinden van het Otterlose Bos met de Zandingsheide en een betere spreiding van de recreanten naar de andere natuur die Otterlo rijk is.

Actuele stikstofcrisis is de kans om tot een integrale dorpsvisie  te komen: wonen, werken en recreëren in harmonie met de natuur

Onze droom voor Otterlo gaat veel verder dan enkele korte termijn maatregelen. De prachtige natuurlijke omgeving van ons dorp ten spijt ligt de gemiddelde levensverwachting hier 1 jaar lager dan het gemiddelde in Nederland. De oorzaak hiervoor ligt in de grote uitstoot van stikstof, fijnstof, CO2 en ammoniak in ons gebied.

De actuele aandacht voor klimaatmaatregelen en het oplossen van de stikstofcrisis geeft een concreet perspectief op het treffen van maatregelen om Otterlo weer in harmonie met de natuur te brengen. De regering heeft een grote hoeveelheid geld vrijgemaakt voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Daarmee komen er kansen voor verdergaande oplossingen in Otterlo . Die ruimte gebruiken wij voor de financiering van onze droom. De kom-vormige ligging van Otterlo ten opzichte van Natura 2000-gebied (zie bijgaande illustratie) geeft een unieke mogelijkheid om te komen tot een geïntegreerde toekomstvisie. Door de actuele (Europese) regelgeving is het verboden om milieubelastende activiteiten uit te voeren binnen 2,5 kilometer van een Natura 2000 gebied.

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Voor Otterlo geeft dit richting aan de ontwikkelingen in zowel het dorp als het buitengebied. Intensieve landbouw en veeteelt moeten worden afgebouwd, natuurinclusieve landbouw zal terugkeren, recreatiebedrijven zullen in onze droom een ecovriendelijk karakter krijgen. Tegelijkertijd kan herstel plaatsvinden van de natuur die het dorp en het buitengebied altijd heeft gekend. Geografische aanduidingen zoals Lange Heideweg, Damakkerweg en de Bruine Meren zullen hun historische context terug krijgen. Door het vertrek van milieubelastende bedrijven uit de dorpskern ontstaat in Otterlo-West bovendien een ontwikkellocatie waar de komende 20 jaar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

Onze droom is dat de actuele stikstofcrisis voor Otterlo een kans bij uitstek blijkt te zijn. Door te investeren in natuurherstel en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw ontstaat een gebied van zo’n 700 ha nieuwe natuur en natuurinclusieve landbouw, waarin we met elkaar wonen, werken en recreëren in de natuur. Door de ontwikkeling van nieuwe natuur ontstaat bovendien betere spreiding van recreanten.