Achtergrondinformatie

  • Statuten
  • Intentieovereenkomst
  • Zienswijzen voor Provincie en bedrijven
  • Zienswijzen individuele percelen
  • Links naar partners
  • Links naar Provincie met Recreatiezonering
  • Links naar Provincie met Natuurherstel
  • Facebook www.facebook.com/natuurlijkotterlo