Correspondentie

Recent heeft Natuurlijk Otterlo bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen bouwplannen aan de Onderlangs en Weversteeg in Otterlo. Ingebrachte stukken, correspondentie met de gemeente Ede en uiteenzetting van onze visie vindt u op deze pagina.

 1. Brief aan College 6 oktober 2016
 2. Bouwplannen Otterlo West Best brief 23 nov 2017
 3. Brief  aan gemeente Ede inzake Vleermuizen januari 2018 (brief_gemeente_jan_2018)
 4. Brief College 11 februari 2018-1
 5. Brief aan College en Gemeenteraad 12 februari 2018
 6. Brief nieuw foerageergebied dassen Natuurlijk Otterlo 23 mei 2018
 7. Kernpunten zienswijze Natuurlijk Otterlo dd 5-7-2018
 8. Zienswijze Natuurlijk Otterlo 28 mei 2018 (via email opvraagbaar via info@natuurlijkotterlo.nl) of via link
 9. Stand van zaken Woningbouwontwikkeling Otterlo Weversteeg Onderlangs
  i.r.t. de PAS d.d. 8 januari 2019 190102 Memo gemeenteraad Otterlo Weversteeg Onderlangs